HØSTFERIE

Vi ønsker alle en fin høstferie!

Velkommen igjen 12. oktober 2015 til vanlig tid!

Kontoret vil være ubetjent.
Ønsker du kontakt, kan du
sende en e-post til stavanger@steinerskolen.no

FRA SKOLENS LIV
STEINERPEDAGOGIKK